Cards

Mykyta Buzinov

Mykyta Buzinov

Datum zmizení: 4. března 2022

Místo zmizení: obec Myсhajlo-Koсоubynske, Černihivská oblast

 

Když 25letý Mykyta Buzinov loni v únoru opouštěl velké město Černihiv na severu Ukrajiny nedaleko hranic s Běloruskem a odjížděl do malé vesnice, myslel si, že bude v bezpečí. Den předtím Rusko napadlo Ukrajinu a obsadilo část jejího území. Několik prvních dní pobýval se svou rodinou v klidné vesnici Mychajlo-Kocjubynské, vzdálené 20 kilometrů od města. Klid však netrval dlouho, protože Rusové se dostali i tam a obec obsadili. A když ukrajinští vojáci zničili několik nepřátelských kolon, okupanti začali unášet civilisty – hledali ty, kteří by mohli komunikovat s ukrajinskou armádou.

Mykyta pracoval jako obyčejný řidič a s armádou neměl nic společného. Proto ho nenapadlo, že by jeho rodina mohla být pro ruské armádní složky zajímavá. Ale 4. března přišli do domu Buzinových nepřátelští vojáci.

Byla tam celá rodina: matka, strýc, bratr a Mykytova snoubenka Kateryna. Lidé byli vyvedeni ven a byly jim odebrány telefony. A pak začala ta hrůza. Mykytu vysvlékli, aby mu zkontrolovali tetování a stopy po zbraních na těle. Rusové na chlapce a jeho bratra namířili samopaly. Vojáci křičeli, že v bratrově telefonu našli mapy. A Mykyta sám byl obviněn, že údajně přeposílal nějaká data. Aby zastrašili lidi, Rusové dokonce imitovali popravu: odvedli Mykytu za stodolu a začali střílet. Chlapcova matka si prošla peklem, protože nevěděla, zda je její dítě naživu.

Později vedle Mykyty musela pokleknout jeho snoubenka Kateryna. Na dívku také namířili zbraň. Činili na ni psychický nátlak a vyhrožovali, že jejího milovaného zabijí přímo před očima Kateryny.

Nakonec vojáci odjeli, ale Mykytu vzali s sebou. Rodina netušila, kde ho má hledat. Doufala, že se chlapec druhý den vrátí, ale čas plynul a o synovi a o milovaném neměla žádné zprávy.

Po osvobození vesnice se Buzinovovi dozvěděli, že místní obyvatel, kterého Rusové 4. března také unesli, byl nalezen umučený: po několikadenním týrání byl střelen do hlavy. Všichni se obávali, že Mykytu postihne stejný osud. Jeho matka předložila vzorky DNA. Uplynuly měsíce, ale rodina neobdržela žádnou shodu. Chlapec nebyl mezi mrtvými.

Nakonec, devět měsíců po únosu, přišla zpráva, že by mohl být držen v ruském městě Bělgorod. Obhájce, kterého si příbuzní najali, se do města vydal, ale dostal odpověď, že Mykyta Buzinov se v dočasném zadržovacím středisku nenachází. Později přišla další zpráva: člověk s tímto jménem byl „propuštěn“ z místního vězení.

Rodina tedy doufá, že chlapec je stále naživu a pobývá v ruské vazbě. A že se jednoho dne vrátí domů.

0 Коментарів

Comments are closed at this time.