Send Lette
Війна і правосуддя

Звернення Коаліції «Україна. 5 ранку» до міжнародної спільноти щодо позасудових страт військовополонених

До урядів держав-членів Ради Безпеки ООН
До Ради Європи
До урядів держав-членів ОБСЄ
Міжнародному Комітету Червоного Хреста

Звернення

Ми, члени Коаліції “Україна. 5 ранку”, об’єднання 29 українських неурядових організацій, закликаємо міжнародну спільноту невідкладно застосувати всі можливі методи впливу на керівництво Російської Федерації з тим, щоб запобігти позасудовим стратам військовополонених, що можуть стати наслідком незаконних рішень квазіправового утворення “ДНР”, контрольованого Росією.

Так, 9 червня 2022 року на окупованій Російською Федерацією частині Донецької області України окупаційним судом РФ засуджено трьох полонених військовослужбовців Збройних сил України, що є іноземними громадянами, до смертної кари за обвинуваченням у “найманстві, насильницькому захопленні влади і проходженні навчання для здійснення терористичної  діяльності”.

9 липня 2022 року стало відомо, що окупаційний суд РФ в окупованій частині Донецькій області України засудив двох українських військовослужбовців з полку “Азов” до смертної кари за обвинуваченнями у “вчиненні вбивства полонених та цивільних осіб”.

Це не перший подібний «судовий процес» за останні вісім років перебігу міжнародного збройного конфлікту в Україні. З 2014 року окупаційні суди РФ від “польових судів” еволюціонували до створення квазісудової системи, що наслідує судоустрій Російської Федерації та її законодавство, але в більш репресивній його інтерпретації.

Так, кримінальний кодекс т.з. ДНР схожий на кримінальний кодекс РФ, але перший містить більше статей, що передбачають смертну кару, застосування якої на території України заборонено.

Ми стверджуємо, що відповідальність за застосування квазісудами смертної кари покладається на Російську Федерацію, як державу-окупанта.

РФ має повний контроль над організованими та утримуваними нею ДНР та ЛНР, в термінах міжнародного кримінального права РФ має загальний контроль над створюваними та утримуваними нею незаконними організованими збройними формуваннями, що здійснюють ефективний контроль над територією окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Росія зобов’язана дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, зокрема, ст. 43 Гаазького положення до Гаазької конвенції-ІV,  ст. 64 Конвенції про захист цивільного населення під час війни, положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та не допустити порушення базових процедурних судових гарантій.

Цей процес було проведено протягом надзвичайно короткого строку в умовах активної фази бойових дій в Донецькій області із явними та значними порушеннями. Короткотривалий процес в цих умовах вірогідно унеможливив якісне розслідування із дотриманням стандарту доведення поза розумним сумнівом, а також міг не дати можливості обвинуваченому мати достатньо часу для підготовки і проведення свого ефективного захисту.

У цих умовах саме Російська Федерація є суб’єктом, який несе відповідальність за дотримання міжнародного гуманітарного права, у тому числі щодо дій незаконних організованих збройних формувань під загальним контролем та власних окупаційних органів на окупованій території.

Ми також розуміємо, що у засудженні військовополонених до смертної кари Росія переслідує політичний мотив, намагаючись таким чином шантажувати українську владу та чинити психологічний тиск на українське суспільство та цивілізовану міжнародну спільноту, для яких життя людини є найвищою цінністю.

Разом з тим цивілізований світ не може залишати поза увагою такі дії РФ та контрольованих нею квазідержавних утворень та дозволити на очах у всього світу проводити по суті позасудові страти всупереч нормам міжнародного гуманітарного права та здоровому глузду.

Коаліція “Україна. 5 ранку” закликає інституції, створені для недопущення порушення базових прав людини, задіяти всі можливі механізми впливу на Москву, щоб запобігти страті військовополонених. А також забезпечити належне поводження, умови утримання з військовополоненими з боку Росії та надати Україні та міжнародним інституціям вичерпну інформацію про місця їх утримання та стан здоров’я.

***

To the governments of the member states of the UN Security Council
To the Council of Europe
To the governments of the OSCE member states
To the International Committee of the Red Cross

Appeal

We, members of Ukraine 5 AM Coalition, an association of 29 Ukrainian NGOs, call on the international community to apply all possible methods of influencing the leadership of the Russian Federation urgently to prevent extrajudicial executions of prisoners of war, which may be the result of illegal decisions made by the quasi-state entity DPR controlled by Russia.

Thus, on June 9, 2022, in the Russian-occupied part of the Donetsk region of Ukraine, the occupation court of the Russian Federation sentenced to the death penalty three captured military men of the Armed Forces of Ukraine who are foreign citizens on charges of “recruitment, forcible seizure of power and training for terrorist activities.

“On July 9, 2022, it was reported that the occupation court of the Russian Federation in the occupied part of the Donetsk region of Ukraine sentenced two Ukrainian military men from the Azov regiment to the death penalty on the charge of “committing murders of prisoners and civilians.”

It is not the first of such so-called trials in the last eight years of the international armed conflict in Ukraine. Since 2014, the occupation courts of the Russian Federation have evolved from the so-called field courts to creating a quasi-judicial system that imitates the judicial system of the Russian Federation and its legislation, but in a more repressive interpretation of it.

Yes, the criminal code of the so-called DPR is similar to the Criminal Code of the Russian Federation, but the first one contains more articles about the death penalty, which is prohibited throughout Ukraine.

We claim that responsibility for applying the death penalty by quasi-judicial courts rests with the Russian Federation as the occupying power.

The Russian Federation has absolute control over the DPR and LPR, both of which it organized and is maintaining single-handedly, in terms of international criminal law, the Russian Federation has overall control over the illegal organized armed formations created and maintained by it, which exercise effective control over the territory of certain districts of the Donetsk and Luhansk regions of Ukraine.

Russia is obliged to comply with the norms of international humanitarian law, in particular, Article 43 of the Hague Regulations to the Hague Convention-IV, Article 64 of the Convention on the Protection of the Civilian Population in Time of War, the provisions of the Geneva Convention on the Treatment of Prisoners of War, and to prevent violations of basic procedural judicial guarantees.

This process was carried out within a minuscule period in the conditions of an active phase of hostilities in the Donetsk region with clear and significant violations. A short trial in these conditions likely made a quality investigation with compliance with the standard of proof impossible beyond a reasonable doubt, also it may have prevented the accused from having sufficient time to prepare and conduct an effective defense.

Under these conditions, the Russian Federation is the one responsible for compliance with international humanitarian law, including the actions of illegal organized armed groups under its general control and its occupation authorities in the occupied territory.

We also understand that via sentencing prisoners of war to the death penalty, Russia pursues a political motive thus it is trying to blackmail the Ukrainian authorities and exert psychological pressure on Ukrainian society and the civilized international community, for whom human life is of the highest value.

At the same time, the civilized world cannot ignore such actions of the Russian Federation and quasi-state entities controlled by it, and cannot allow them to carry out, per se, extrajudicial executions in front of the whole world, contrary to the norms of international humanitarian law and common sense.

Ukraine 5 AM Coalition calls on institutions created to prevent violations of basic human rights to apply all possible mechanisms of influence on Moscow in order to preclude executions of prisoners of war. And also to ensure proper treatment and conditions of detention of prisoners of war on the part of Russia and to provide Ukraine and international institutions with comprehensive information about their detention places and health status. 

0 Коментарів

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Схожі публікації
Війна і правосуддя
Мер Полтави, херсонські колонії і вітчим із “ДНР”: 34 справи щодо війни, за якими радимо стежити цього тижня

Медійна ініціатива за права людини продовжує відстежувати судовий розгляд справ щодо війни. Щотижня ми публікуємо розклад найрезонансніших судових засідань, розповідаючи про те, де, коли, кого і за що судять.

22 Липня 2024

Війна і правосуддя
“Я не асоціююся з підзахисним — я потрібна для балансу правосуддя і справедливості”, — адвокатка російських військових

Юлія Шуляк — українська адвокатка, яка представляє в суді російських військових, яких обвинувачують у воєнних злочинах. В інтерв’ю МІПЛ адвокатка розповідає про досвід роботи з воєнними злочинами, виклики заочного процесу, вплив міжнародного освітнього проєкту на її бачення власної роботи та суспільний осуд.

19 Липня 2024

Війна і правосуддя
Роздроблені справи як системна проблема. МІПЛ проаналізувала останні судові вироки росіянам за воєнні злочини

Порівняно з попередніми вироками, у червневих судді скорочували контекстуальну частину, яка підтверджує, що злочин скоїли в умовах війни. Читати та розуміти такі вироки значно простіше. Водночас помітна системна проблема — кожен вирок здебільшого присвячений одному обвинуваченому, хоча злочин вчинили кілька людей. Детальніше — в аналітиці МІПЛ. 

18 Липня 2024

Більше публікацій
Ми у соцмережах
Актуальні публікації
Більше публікацій
Війна і правосуддя
Мер Полтави, херсонські колонії і вітчим із “ДНР”: 34 справи щодо війни, за якими радимо стежити цього тижня

Медійна ініціатива за права людини продовжує відстежувати судовий розгляд справ щодо війни. Щотижня ми публікуємо розклад найрезонансніших судових засідань, розповідаючи про те, де, коли, кого і за що судять.

22 Липня 2024

Війна і правосуддя
“Я не асоціююся з підзахисним — я потрібна для балансу правосуддя і справедливості”, — адвокатка російських військових

Юлія Шуляк — українська адвокатка, яка представляє в суді російських військових, яких обвинувачують у воєнних злочинах. В інтерв’ю МІПЛ адвокатка розповідає про досвід роботи з воєнними злочинами, виклики заочного процесу, вплив міжнародного освітнього проєкту на її бачення власної роботи та суспільний осуд.

19 Липня 2024

Війна і правосуддя
Роздроблені справи як системна проблема. МІПЛ проаналізувала останні судові вироки росіянам за воєнні злочини

Порівняно з попередніми вироками, у червневих судді скорочували контекстуальну частину, яка підтверджує, що злочин скоїли в умовах війни. Читати та розуміти такі вироки значно простіше. Водночас помітна системна проблема — кожен вирок здебільшого присвячений одному обвинуваченому, хоча злочин вчинили кілька людей. Детальніше — в аналітиці МІПЛ. 

18 Липня 2024

Більше публікацій